Kokura Station NextTrain

Current Time: 08:31    

Kagoshima Main Line - Moji,Mojiko bound

08:34 Mojiko

Kagoshima Main Line - Kurume,Omuta bound

08:36 Minami-Fukuoka (Rapid)

Sanyo Main Line - Moji,Shimonoseki bound

08:40 Shimonoseki

Nippo Main Line - Yanagigaura,Usa bound

08:34 Miyazaki airport (Ltd Express Nichirin Seagaia 5)

Hitahikosan Line - Soeda,Hita bound

09:22 Tagawagotoji

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Nagoya,Tokyo bound

08:37 Shin-Osaka (Mizuho 600)

Sanyo-Kyushu Shinkansen - Kumamoto,Kagoshima-Chuo bound

08:39 Hakata (Kodama 785)