Kokura Station NextTrain

Current Time: 01:01    

Kagoshima Main Line - Moji,Mojiko bound

05:55 Mojiko

Kagoshima Main Line - Hakata,Kurume bound

04:51 Hakata

Sanyo Main Line - Moji,Shimonoseki bound

05:44 Shimonoseki

Nippo Main Line - Yukuhashi,Nakatsu bound

05:33 Usa

Hitahikosan Line - Tagawa-Gotoji,Soeda bound

07:00 Tagawa-Gotoji

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Shin-Shimonoseki,Hiroshima bound

06:07 Okayama (Hikari 590)

Sanyo-Kyushu Shinkansen - Hakata,Kumamoto bound

06:36 Hakata (Kodama 771)